Prava oboljelih


 • 4. Prava iz područja obrazovanja

  4. Prava iz područja obrazovanja

  Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske Članak 24. OBRAZOVANJE 1.…

 • 3. Prava iz područja zdravstvenog osiguranja

  3. Prava iz područja zdravstvenog osiguranja

  Oslobađanje od plaćanja participacije Prema članku 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. Nov., br. 85/06. i 118/09.), osobe s invaliditetom i druge osobe s priznatim pravom na pomoć i…

 • 2.Prava iz područja socijalne skrbi

  2.Prava iz područja socijalne skrbi

  Zakon o inkluzivnom dodatku izglasan je u Hrvatskom saboru 15. prosinca 2023. te je stupio na snagu 1. siječnja 2024. Navedenim propisom u pravo na inkluzivni dodatak objedinjuju se četiri…

 • 1.Prava iz područja mirovinskog osiguranja

  1.Prava iz područja mirovinskog osiguranja

  Vještačenje Parkinsonove bolesti uključuje procjenu težine i utjecaja bolesti na sposobnosti osobe. Vještaci obično provode dijagnostičke testove, analiziraju medicinsku dokumentaciju i razgovaraju s pacijentom kako bi utvrdili stupanj oštećenja. Tjelesno…