Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti za www.kso.hr

1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga na zakonit, pošten i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni, sukladno sklopljenim ugovorima i zakonskim obvezama, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti.

Osobne podatke u obliku koji omogućuje vašu identifikaciju, čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade, osim ako nas zakoni i podzakonski akti ne obvezuju da ih čuvamo na dulji rok. Kada prestane potreba za obradom vaših osobnih podataka, sve osobne podatke brišemo ili ih primjenom primjerenih tehničkih rješenja anonimiziramo radi isključivog korištenja u statističke svrhe. Tako anonimizirani podaci više se ne mogu povezati s određenom osobom te samim time ne predstavljaju osobne podatke u smislu Opće uredbe o zaštiti podatka.

Izrazi koji se koriste u ovoj politici privatnosti, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Napomena za osobe mlađe od 18 godina:

Brinemo se za zaštitu privatnosti osoba mlađih od 18 godina. Ako imate manje od 18 godina, molimo da tražite dopuštenje roditelja/skrbnika prije nego što s nama podijelite svoje osobne informacije.

2. PODACI KOJE DIJELITE S NAMA

A.) TEMELJNA NAČELA

Osobne podatke isključivo obrađujemo:

 • zakonito, pošteno i transparentno
 • u posebne, točno određene i zakonite svrhe;
 • koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju;
 • samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade ili do opoziva od strane volontera i organizatora volontiranja;
 • štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

B.) INFORMACIJE KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO OD VAS

Stranica www.kso.hr koristi kolačiće i prikuplja informacije koje se tiču IP adresa, broja posjetitelja, vremena posjeta te demografske podatke posjeta po zemljama, a sve u statističke svrhe. Stranica www.kso.hr ne otkriva informacije prikupljene na taj način trećim stranama ni pod kojim uvjetima, osim u slučaju zakonske obveze.

Osim navedenih statističkih informacija, ove mrežne stranice ne prikupljaju podatke o posjetiteljima, osim podataka koje posjetitelji dobrovoljno i na vlastiti poticaj otkriju tijekom komunikacije s Udrugom. Svi osobni podaci koje posjetitelji otkriju tijekom komunikacije ostaju strogo povjerljivi i njihovo je procesuiranje usklađeno s Općom uredbom o zaštiti podataka.

3. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE

E-mail adrese koje ste nam ustupili koristimo isključivo za slanje newslettera ili obavijesti putem mailing liste.

Udruga je poduzela sve potrebne sigurnosne mjere da osigura korištenje vaših podataka isključivo u svrhe za koje je dana privola.

Podatke koje nam ostavljate ispunjavanjem obrasca za kontakt koristimo za odgovaranje na vaš upit. Anonimizirani podaci mogu se koristiti u svrhe statistike o upitima, odnosno savjetovanjima novinara i građana.

Prikupljanje informacija putem kolačića služi za optimiziranje vašeg korisničkog iskustva te praćenje općih statistika posjećenosti stranice i analizu prometa putem Google Analyticsa (servisa koji omogućuje anonimizirano praćenje posjeta stranici).

Udruga Kreni sad ii odmah! povremeno provodi ankete o učincima svojih programa, istraživanja javnog mnijenja i sl. Ove ankete provode se elektronskim putem ili u pisanoj formi i anonimne su.

Vaši podaci čuvaju se dok traje potreba za njihovim korištenjem u skladu sa svrhom za koju je dana privola. Za ostale podatke koje prikupljamo, vaši podaci čuvaju se dok god je to opravdano svrhom prikupljanja ili postoji zakonski rok za držanje podataka. Primjerice, ako nam ustupite podatke za svrhu volonterske aktivnosti koja traje 2 godine, podaci za koje je dana privola čuvaju se ono vrijeme koje je potrebno da se zadovolji obveza volonterske aktivnosti te ispuni zakonska obveza čuvanja podataka. U svakome trenutku imate pravo zatražiti brisanje ili izmjenu vaših podataka u bazi.

Kako bi se osigurala točnost i ažurnost osobnih podataka, osobni će se podaci nalaziti, odnosno pohranjivati na što je manje mjesta moguće (tj. samo na onim mjestima gdje je to nužno), a zaposlenici neće stvarati niti koristiti nepotrebne kopije, dodatne baze, setove ili druge načine grupiranja osobnih podataka.

4. TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vašim podacima u zaštićenoj bazi koja se čuva na serverima Udruge mogu pristupiti isključivo osobe koje rade na online platformi mrežne stranice Udruge i ovlaštene su za pristup podacima te osobe koje predstavljaju organizatore volontiranja, a za svrhe za koje postoji privola korisnika (dakle, za koje ste dali svoje eksplicitno dopuštenje) ili legalna osnova korištenja. Osobe koje rade na online platformi mrežne stranice Udruge te organizatore volontiranja obvezuje Pravilnik o zaštiti podataka koji je usuglašen s Općom uredbom o zaštiti podataka i ostali interni akti.

DIJELJENJE PODATAKA S TREĆIM STRANAMA:

Udruga koristi web servise za slanje newslettera i analizu prometa na stranici. Odnos platforme Udruge i svih trećih strana s kojima se dijele vaši podaci uređen je posebnim ugovorima usklađenim s Općom uredbom o zaštiti podataka, a koji jamče da se osobni podaci (e-mail adresa, anonimne statistike o prometu na mrežnoj stranici i sl.) koriste isključivo u svrhe za koje je dana vaša privola. U slučaju korištenja bilo kojeg oblika vanjskih usluga koje uključuju pristup vašim osobnim podacima, pristup se uređuje ugovornim odnosom usklađenim s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Dijeljenje vaših podataka s trećim stranama izvan Republike Hrvatske i Europske Unije:

Ove mrežne stranice koriste servise, poput servisa za distribuciju newslettera MailChimp, zbog kojih se osobni podaci koje dijelite s nama (vaša adresa elektroničke pošte) može prenositi u zemlje izvan teritorija Republike Hrvatske odnosno Europske unije, gdje se nalaze serveri za pohranu podataka. Ove zemlje nemaju nužno jednake zakone zaštite privatnosti kao Europska unija. Davanjem svojih osobnih podataka na korištenje, pristajete na ovakvo dijeljenje, pohranu i korištenje podataka. U slučajevima u kojima se vaši podaci dijele s trećim stranama izvan Republike Hrvatske odnosno Europske Unije, poduzet ćemo sve potrebne korake ne bismo li osigurali da su zadovoljene potrebne sigurnosne i tehničke mjere za zaštitu vaših podataka na način opisan u ovim Pravilima privatnosti.

5. VAŠA PRAVA NA PRIVATNOST

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo na:

 • Pristup podacima – možete tražiti potvrdu obrađuju li se trenutno vaši osobni podaci i tražiti omogućavanje pristupa tim podacima.
 • Ispravak – imate pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka (primjerice, možete tražiti da ažuriramo e-mail adresu).
 • Zaborav – imate pravo tražiti brisanje podataka iz baze.
 • Prenosivost – možete tražiti prijenos svojih podataka u drugu bazu i dostavu vaših osobnih podataka u strojno čitljivom formatu.
 • Prigovor – možete uložiti prigovor i tražiti ograničenje odnosno prestanak obrade vaših osobnih podataka.
 • Ograničenje korištenja – možete nas tražiti da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke u bilo kojem trenutku.
 • Usprotiviti se automatiziranom profiliranju – platforma Udruge ne koristi sustave za profiliranje korisnika. U slučaju uvođenja takve prakse platforma Udrugg će eksplicitno tražiti pristanak za upotrebu vaših podataka u te svrhe.

6. KOME SE OBRATITI ZA ZAŠTITU VAŠIH PRAVA

Za brisanje, izmjenu, ograničavanje korištenja osobnih podataka kao i sve ostale upite ili zahtjeve vezane za prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, kontaktirajte nas na info@kso.hr  Pritužbe zbog povrede osobnih podataka u Republici Hrvatskoj istražuje i rješava Agencija za zaštitu osobnih podataka. O načinima ulaganja pritužbe saznajte više na www.azop.hr.

Zadnja verzija Pravila privatnosti ažurirana je u studenom 2022.

"I možda, samo možda, moje putovanje će inspirirati nekoga drugog da se ne preda, da nastavi borbu, ma koliko teško bilo. Možda će moje iskustvo biti svjetionik u tami, znak da se uvijek može ići naprijed, ma koliko strašno izgledalo sutra."

Dejan Đuran

EuroVelo13

Living with Parkinson's on bicycle

IBAN: HR4524840081135294620

Udruga KRENI SAD I ODMAH

PayPal: dejan.duran@gmail.com

Revolut: janran

Hvala na razumijevanju!