Projekti

U narednoj godini djelovat ćemo kroz četri projekta:
  • SWITCH2MOVE, terapija je plesom uz zvuk, koja pomaže u prevenciji i usporavanju progresije demencije i Parkinsonove bolesti jer se osniva na mentalnom angažmanu u kombinaciji sa fizičkom aktivnošću. Posebno smo ponosni što u našoj udruzi djeluje trenutno jedina licencirana voditeljica u Hrvatskoj.
  • RUKOM pod RUKU je projekt humano-humanitarnog karaktera usmjeren na osobe starije dobi i osobe oboljele od neuroloških bolesti, s ciljem poticanja aktivnog fizičkog i socijalnog aspekta života. Cilj projekta je  potaknuti uključivanje korisnika u društvena događanja uz pomoć mlađih volontera.
  • ZABORAVLJENA NASELJA, projekt je u kojem povezujemo humani i humanitarni aspekt sa kretanjem. Kroz ovaj projekt obilazimo (hodajući ili na biciklu) naselja Hrvatske koja prema posljednjem popisu stanovništva (2021.) imaju registrirano jedno aktivno kućanstvo, osvješćujući na taj način i procese deruralizacije, depopulacije i senilizacije.
  • ŽIVJETI S PARKINSONOM – BICIKLIRAJUĆI, projekt je usmjeren isključivo na kretanje biciklom. Jednom godišnje provodimo dugometražnu vožnju, dok kroz cijelu godinu potičemo kratkometražne biciklističke ture u lokalnoj zajednici.

"I možda, samo možda, moje putovanje će inspirirati nekoga drugog da se ne preda, da nastavi borbu, ma koliko teško bilo. Možda će moje iskustvo biti svjetionik u tami, znak da se uvijek može ići naprijed, ma koliko strašno izgledalo sutra."

Dejan Đuran

EuroVelo13

Living with Parkinson's on bicycle

IBAN: HR4524840081135294620

Udruga KRENI SAD I ODMAH

PayPal: dejan.duran@gmail.com

Revolut: janran

Hvala na razumijevanju!