2.Prava iz područja socijalne skrbi

Zakon o inkluzivnom dodatku izglasan je u Hrvatskom saboru 15. prosinca 2023. te je stupio na snagu 1. siječnja 2024. Navedenim propisom u pravo na inkluzivni dodatak objedinjuju se četiri naknade – osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za djecu koji se ostvaruje u uvećanom iznosu radi oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta te novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Nakon stupanja na snagu Zakona, Vlada Republike Hrvatske je na 277. sjednici, održanoj 11. siječnja 2024. prihvatila Odluku o osnovici za izračun inkluzivnog dodatka koja će iznositi 120 eura.

Inkluzivni dodatak iznosit će:

za korisnika prve razine inkluzivnog dodatka 720 eura – 600% osnovice

za korisnika druge razine inkluzivnog dodatka 480 eura – 400% osnovice

za korisnika treće razine inkluzivnog dodatka 432 eura – 360% osnovice

za korisnika četvrte razine inkluzivnog dodatka 162 eura – 135% osnovice

za korisnika pete razine inkluzivnog dodatka 138 eura – 115% osnovice.

Korisnici prava na inkluzivni dodatak ostvarit će znatno veći iznos novčane naknade u odnosu na zbroj pojedinačnih naknada koje trenutno mogu ostvariti (povećanje od 50 posto do više od 100 posto ovisno o razini odnosno vrsti i stupnju oštećenja-funkcionalnoj sposobnosti).

Visina iznosa inkluzivnog dodatka razvrstava se u 5 razina ovisno o vrsti, težini, stupnju oštećenja zdravlja odnosno funkcionalnih sposobnosti, ali i dobi i to na način da se za 1. razinu osigura najveći iznos inkluzivnog dodataka, a za 5. razinu najniži.

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu prve, druge i treće razine potpore mogu ostvariti odrasle osobe kojima je utvrđen III. i IV. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja, a koje imaju status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.

Pravo na inkluzivni dodatak četvrte i pete razine potpore neovisno o statusu osobe s invaliditetom mogu ostvariti odrasle osobe kojima je utvrđen II. i III. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja.

Pravo na inkluzivni dodatak kroz svih pet razina mogu ostvariti djeca kojoj je utvrđen II., III. i IV. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja neovisno o tome imaju li status osobe s invaliditetom.

"I možda, samo možda, moje putovanje će inspirirati nekoga drugog da se ne preda, da nastavi borbu, ma koliko teško bilo. Možda će moje iskustvo biti svjetionik u tami, znak da se uvijek može ići naprijed, ma koliko strašno izgledalo sutra."

Dejan Đuran

EuroVelo13

Living with Parkinson's on bicycle

IBAN: HR4524840081135294620

Udruga KRENI SAD I ODMAH

PayPal: dejan.duran@gmail.com

Revolut: janran

Hvala na razumijevanju!

"I možda, samo možda, moje putovanje će inspirirati nekoga drugog da se ne preda, da nastavi borbu, ma koliko teško bilo. Možda će moje iskustvo biti svjetionik u tami, znak da se uvijek može ići naprijed, ma koliko strašno izgledalo sutra."

Dejan Đuran

EuroVelo13

Living with Parkinson's on bicycle

IBAN: HR4524840081135294620

Udruga KRENI SAD I ODMAH

PayPal: dejan.duran@gmail.com

Revolut: janran

Hvala na razumijevanju!