3. Prava iz područja zdravstvenog osiguranja

Oslobađanje od plaćanja participacije

Prema članku 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. Nov., br. 85/06. i 118/09.), osobe s invaliditetom i druge osobe s priznatim pravom na pomoć i njegu druge osobe u obavljanju većine ili svih životnih funkcija prema posebnim propisima, osobe s najmanje 80% tjelesnog oštećenja i tjelesno hendikepirane osobe, oslobođene su plaćanja doplate do pune cijene zdravstvene zaštite.

Oslobađanje od plaćanja administrativne pristojbe

Prema članku 28. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju obveze plaćanja administrativne pristojbe oslobođeni su invalidi s oštećenjem organizma od najmanje 80% prema posebnim propisima. Pravo na oslobađanje od plaćanja pristojbe invalidi dokazuju potvrdom koju izdaje HZZO na temelju vlastite evidencije ili pisanog zahtjeva i rješenja nadležnog tijela o utvrđenom oštećenju organizma.

"I možda, samo možda, moje putovanje će inspirirati nekoga drugog da se ne preda, da nastavi borbu, ma koliko teško bilo. Možda će moje iskustvo biti svjetionik u tami, znak da se uvijek može ići naprijed, ma koliko strašno izgledalo sutra."

Dejan Đuran

EuroVelo13

Living with Parkinson's on bicycle

IBAN: HR4524840081135294620

Udruga KRENI SAD I ODMAH

PayPal: dejan.duran@gmail.com

Revolut: janran

Hvala na razumijevanju!

"I možda, samo možda, moje putovanje će inspirirati nekoga drugog da se ne preda, da nastavi borbu, ma koliko teško bilo. Možda će moje iskustvo biti svjetionik u tami, znak da se uvijek može ići naprijed, ma koliko strašno izgledalo sutra."

Dejan Đuran

EuroVelo13

Living with Parkinson's on bicycle

IBAN: HR4524840081135294620

Udruga KRENI SAD I ODMAH

PayPal: dejan.duran@gmail.com

Revolut: janran

Hvala na razumijevanju!