1. veljače 2024.

3. Prava iz područja zdravstvenog osiguranja

Oslobađanje od plaćanja participacije Prema članku 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. Nov., br. 85/06. i 118/09.), osobe s invaliditetom i druge osobe s priznatim pravom na pomoć